Milieu

Bij drukkerij Auwerprint hebben we reeds bewezen dat drukken en het milieu hand in hand gaan.

Onze inzet voor het milieu werd al enkele opeenvolgende jaren beloond met het milieucharter. Dit is een project van VOKA en de provincie Oost-Vlaanderen om milieuzorg bij bedrijven te stimuleren.

Ook in de toekomst blijven we hieraan werken: we dienden ons dossier in voor het bekomen van het milieucharter in 2010-2011! Ons beleid wordt regelmatig geëvalueerd en uitgebreid. De zorg voor het milieu blijft ook in de toekomst essentieel!

Enkele van onze actiepunten zijn:

 1. Een degelijk afvalpreventiebeleid hanteren, afvalmateriaal scheiden om zoveel mogelijk te kunnen recycleren.
 2. Streven naar een maximaal gebruik van milieuvriendelijke inkten en andere verbruiksproducten.
 3. Onnodig gebruik van water en energie vermijden.
 4. Milieuzorg op alle vlakken stimuleren bij alle medewerkers (personeel, leveranciers, klanten).

Wilt u het "groene" imago van uw bedrijf extra kracht bijzetten met het drukken op milieuvriendelijk of chloorvrij papier? Vraag gerust naar de vele mogelijkheden.

Milieubeleidsverklaring

De directie van drukkerij Auwerprint verbindt zich er toe om de veiligheid van het personeel optimaal te houden, het milieu te beschermen en te voldoen aan de noden van de klanten.

Doelstellingen:

 • Naleven van de milieuwetgeving en trachten hierop een stap vooruit te zijn.
 • Optimaal gebruiken van de grondstoffen, besparen van water en energie daar waar het mogelijk is in het productieproces.
 • Communiceren met het personeel, informatie en instructies geven om er voor te zorgen dat de doelstellingen begrepen en uitgevoerd worden.
 • Werkomgeving aangenaam en netjes houden om zo de productietijd te optimaliseren.
 • Gevaarlijke producten (indien mogelijk) vervangen.
 • Gesorteerde afval laten ophalen door gespecialiseerde bedrijven.
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van nieuwe en milieuvriendelijkere producten en machines.
 • Daar waar het kan producten en machines vernieuwen door milieuvriendelijkere.
 • Duidelijk maken aan de leveranciers dat wij op de hoogte willen gehouden worden van de vernieuwing van de producten en de nodige documenten laten bijvoegen.
 • Klanten op de hoogte stellen van het gebruik van de milieuvriendelijke producten.
 • Zoveel mogelijk verpakkingen recycleren en ook zelf recycleerbare verpakkingen gebruiken zodat onze klanten op hun beurt de recyclage kunnen verder zetten.

Drukkerij Auwerprint wil samen met zijn medewerkers er voor zorgen dat iedereen zich in het werkklimaat zowel op gebied van veiligheid als milieu goed voelt.